Set of artists postcards / Bộ postcard của nghệ sĩ

55$Price

A set of Work Room Four’s 5th anniversary artist postcards. For our recent birthday we asked 30 of our closest artist collaborators to create square artworks for us, which we both exhibited and made available as postcards to showcase the wonderful variety of creativity we work with - send greetings and kisses to family and friends telling them of the wonderful endeavour you have contributed to. Each gift pack contains 30 individual cards made from 350gsm off white paper with a matte finish.

Limited Availability (30)

 

Một bộ postcard kỉ niệm năm năm của Work Room Four. Cho sinh nhật vừa rồi, Work Room Four đã mời 30 nghệ sĩ thân thiết của chúng tôi sáng tạo những tác phẩm vuông đặc biệt cho dịp này. Chúng tôi đã triển lãm và sản xuất một bộ postcard có lưu lại hình ảnh các tác phẩm, thể hiện sự đa dạng tuyệt vời của cộng đồng sáng tạo chúng tôi làm việc cùng -  hãy dùng chúng để gửi đến gia đình và bạn bè những tình cảm của bạn, chia sẻ cống hiến tuyệt vời mà bạn đã thực hiện cho dự án. Mỗi bộ bao gồm 30 tờ postcard in trên giấy 350gsm cán mờ.

Số lượng có hạn (30)  


 

0