Private tour with curator Claire Driscoll / Chuyến tham quan cá nhân với Claire

600$Price

Get the details behind the objects exhibited, have a chance to ask ALL your questions, and get a first-hand account of working in Vietnam’s contemporary design field. Our curator Claire Driscoll who herself works as a designer and runs a collaborative studio in Hanoi will walk you through it all. Price includes the ticket to the Biennale. Only available 4/9 - 14/9/18

(Limited 3)

 

Tìm hiểu chi tiết đằng sau các tác phẩm tại triển lãm, có cơ hội để hỏi MỌI CÂU HỎI bạn muốn và được nghe trực tiếp những kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế đương đại của Việt Nam. Giám tuyển của chúng tôi, Claire Driscoll, người cũng là nhà thiết kế và điều hành một studio nghệ thuật ở Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn. Giá bao gồm vé đến Biennale. Thời gian 4/9 - 14/9/18

(Số lượng giới hạn 3)

0