Designed tote bag / Túi tote thiết kế

80$Price

A tote bag designed, screen-printed and sewn with attention to detail and fabric that can sustain the weight of multiple art and design books. Limited edition Biennale designs will be released throughout the campaign for you to choose from created by the Biennale team. The image shown here is for example only

Limited Availability (50)

 

Một túi tote được thiết kế, in tay và khâu với sự chú ý đến từng chi tiết bằng loại vải có thể chịu được trọng lượng của nhiều cuốn sách nghệ thuật và thiết kế. Sẽ có những thiết kế in trên túi đến từ triển lãm London Design Biennale với số lượng giới hạn được sản xuất theo suốt thời gian của dự án. Hình ảnh được hiển thị ở đây chỉ là ví dụ

Số lượng có hạn (50)

0