Colour Hanoi & Ho Chi Minh City / Bản đồ tô màu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

40$Price

A set of 2 city colouring maps of Hanoi and Ho Chi Minh City illustrated by Work Room Four, printed on A2 300gsm white paper. Get creative and lost in thought while colouring the landmarks and icons of Vietnam’s biggest cities.

Limited availability (100)

 

Một bộ 2 bản đồ tô màu Hà Nội và TPHCM của Work Room Four, in trên giấy A2 300gsm. Cùng sáng tạo và thư giãn bằng cách tô màu những địa danh nổi tiếng của hai thành phố lớn nhất Việt Nam.

Số lượng có hạn (100)

 

0