A set of 28 postcards / Bộ 28 postcard

50$Price

A set of Hanoi A-Z postcards. Intricate hand illustrations by Work Room Four Founder Claire Driscoll of everything that makes our capital city wonderful for each letter of the alphabet - send greetings and kisses to family and friends telling them of the wonderful endeavour you have contributed to. Each gift pack contains 28 individual cards made from 300gsm white paper with a matte finish.

Limited Availability (30)  

 

Một bộ Hanoi A-Z postcard. Những hình vẽ minh họa tỉ mỉ của nhà sáng lập Work Room Four cô Claire Driscoll diễn tả mọi thứ tuyệt vời của thành phố ứng với từng chữ trong bảng chữ cái - hãy dùng chúng để gửi đến gia đình và bạn bè những tình cảm của bạn, chia sẻ cống hiến tuyệt vời mà bạn đã thực hiện cho dự án.

Mỗi bộ bao gồm 28 tờ postcard in trên giấy 300gsm cán mờ .

Số lượng có hạn (30)  

0