A most creative dinner / Một bữa tối sáng tạo

2.500$Price

Let us (that is the designer and organisers) take you out to dinner in London and thank you personally for helping us be there in the first place. We promise tales of the run-up to the Biennale, conversation about the context we create in and one or the other tip for all things design. Available in London between 4/9/18 and 12/9/18 and Hanoi or Ho Chi MInh City in October 2018

(Limited 2)

 

Hãy để chúng tôi (các nhà thiết kế và tổ chức) đưa bạn ra ngoài ăn tối ở London và gửi lời cảm ơn trực tiếp đến bạn đã giúp chúng tôi đến được với London. Chúng tôi hứa sẽ chia sẻ những câu chuyện về hành trình đến với triển lãm, về bối cảnh làm việc của chúng tôi và một vài mẹo thú vị cho tất cả mọi thứ liên quan đến thiết kế. Bữa tối có thể sắp xếp ở Luân Đôn từ 4/9/18 đến 12/9/18 và Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2018

(Số lượng giới hạn 2)

0